„96“ – Lektor v primární prevenci

Pořádá DO SVĚTA z.s.

Termín:na klíč
Místo konání:Jihočeský
Cena:11990 Kč za celé studium

 
Zveme Vás na 96 hodinový, na expertní praxi zaměřený kurz pro pokročilé preventisty – pedagogické pracovníky v prevenci na III. pokročilé úrovni a lektory primární prevence s patřičným 200 hodinovým výcvikem, který si klade za cíl vzdělat cílovou skupinu na „Expertní“ úroveň vědomostí, znalostí a dovedností z oblasti primární prevence rizikového chování. Součástí kurzu je sebezkušenostní část v rozsahu 32 hodin. Kurz je zaměřen na preventivní a lektorskou excelenci s těžištěm v indikované prevenci a vedení preventivních programů, týmu, supervizi a intervizi preventivních týmů a programů.

Přihlašovat se můžete zde:
https://sites.google.com/a/dosveta.org/dosveta/vzdelavani/96

Doplňující informace:

Cíl akce:– vzdělat cílovou skupinu na „Expertní“ úroveň vědomostí, znalostí a dovedností z oblasti primární prevence rizikového chování
Kontaktní email:hruska@dosveta.org
Kontaktní tel.:725 373 864
Poznámka k ceně:(do ceny není zahrnuto cestovné, ubytování a stravné účastníků)
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:výcvik
kurz
cyklus seminářů
Oblast:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence
trenéři sportovních škol
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Přihlásit se můžete ihned, celoročně.