Metody aktivního učení a jejich význam v inkluzi

Pořádá Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Termín:na klíč
Místo konání:Celá ČR
Cena:1815 Kč za seminář Kč

 
Na praktickém příkladu si ukážeme, jak lze tyto metody v rámci výuky řadit do funkční vyučovací jednotky, při které se žák učí nejen daný obsah, ale i důležité životní dovednosti. Východiskem tohoto tématu je konstruktivistická pedagogika, která vychází z předpokladu, že si žák svoje vlastní poznání buduje (konstruuje) sám na základě svých praktických zkušeností. Základem je model třífázového učení: evokace – uvědomění si významu – reflexe (dále jen E-U-R). Obdržíte přehled vybraných metod včetně jejich popisu v elektronické podobě. Toto téma významně souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.

Doplňující informace:

Cíl akce:Společně vytvoříme přehled nejčastěji používaných metod aktivního učení. Tedy učení, při kterém je žák aktivní.
Kontaktní email:info@kursy.cz
Kontaktní tel.:222539333
Typ akce:e-learning
Oblast:pedagogika, psychologie