Tvořivá práce s rytmem

Pořádá Muzikohraní, z. s.

Termín:19. 07. 2021 – 22. 07. 2021
Cena:5600 Kč za seminář Kč

 
Vzdělávací program je vhodný pro pedagogické pracovníky, muzikoterapeuty, volnočasové pracovníky, studenty a všechny zájemce, kteří mají zájem pracovat s rytmem a využít toto pro svou profesi či osobní život. Jedná se o metodický výcvik plný sebezkušenosti, možností rozvoje, kreativity a inspirace.

Program je akreditován u MŠMT. Absolventi obdrží osvědčení.

Program je rozvržen na 4 celodenní setkání, které na sebe navazují a doplňují se. Celkem 32 vyuč. hodin.

Obsahem programu jsou tématické celky. Ve všech se prolínají praktické části. Budeme využívat rytmické hudební nástroje, zejména bubny djembe, rámové bubny, šamanské bubny, perkusivní nástroje, boomwhackers a také body percussion. Všechny hudební nástroje budou k zapůjčení. Součástí je i představení metodiky, která popisuje možnosti realizace tohoto přístupu v profesi, praxi.

Témata: rytmus (vnímání, objevování, tvoření), možnosti zápisu; hudební nástroje využívané pro práci s rytmem (bubny djembe, rámové šamanské, perkuse); technika hry na rytmické hudební nástroje; individuální a skupinové techniky; rytmus v aktivizaci a v relaxaci; možnosti využití v pedagogickém procesu, v muzikoterapii, v muzikofiletice a jiných profesích; možnosti dalšího seberozvoje v oblasti rytmického vyjádření

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnosti tvořivé práce s rytmem (teoreticky, ale převážně prakticky, prožitkově). Dále podpořit rozvoj rytmického vnímání a cítění prostřednictvím hry na rytmické hudební nástroje.
Kontaktní email:info@muzikohrani.cz
Kontaktní tel.:737 805 593
Poznámka k ceně:Cena je za 4 seminární dny, celkem 32 vyuč. hodin.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:výcvik
cyklus seminářů
Oblast:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
předškolní vzdělávání
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
speciální pedagogové
psychologové
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Termíny:

19. července – 9:00 – 16:00 pondělí

20. července – 9:00 – 16:00 úterý

21. července – 9:00 – 16:00 středa

22. července – 9:00 – 16:00 čtvrtek