Muzikorelaxace

Pořádá Muzikohraní, z. s.

Termín:09. 08. 2021 – 10. 08. 2021
Místo konání:Moravskoslezský
Cena:3400 Kč za celé studium Kč

 
Na vzdělávacím programu se seznámíte s muzikorelaxací a zjistíte, jaké jsou možnosti její realizace. Představíme vám muzikoterapeutické hudební nástroje a prostřednictvím vlastních zkušeností a praxe budeme objevovat možnosti, jak muzikorelaxaci tvořit.
Vzdělávací program je vhodný pro pedagogické pracovníky, muzikoterapeuty, volnočasové pedagogy, studenty a všechny zájemce, kteří mají zájem o muzikorelaxaci a její využití pro svou profesi či osobní život. Jedná se o program plný sebezkušenosti, možností rozvoje, kreativity a inspirace.
Program je akreditován u MŠMT. Absolventi obdrží osvědčení.
Program je rozvržen na 2 celodenní setkání, které na sebe navazují a doplňují se. Celkem 16 vyuč. hodin.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu je seznámit účastníky s muzikorelaxací (teoreticky, ale převážně prakticky, prožitkově). Dále podpořit rozvoj rytmického a melodického vnímání a cítění prostřednictvím hry na hudební nástroje.
Kontaktní email:info@muzikohrani.cz
Kontaktní tel.:737805593
Poznámka k ceně:Cena je za 2 výukové dny, včetně zapůjčení všech hudebních nástrojů.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:akce na zakázku
předškolní vzdělávání
prevence, výchovné poradenství
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
1. stupeň ZŠ
umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
speciální pedagogové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:9. a 10. srpna 2021 v čase 9 – 16 hod.