Práce v týmu a manažerské techniky (8 VH)

Pořádá Vzdělávací centrum transperfect s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:6500 Kč za seminář

 
Seminář je určen pro ředitele škol a školských zařízení a zástupce ředitelů škol a školských zařízení.
V teoretické části zajímavou formou projdete tato témata:
Rozdíl mezi demotivací a inspirací.
Druhy týmů.
Týmové role a jejich využití v praxi.
Fáze tvorby týmů.
Typy, funkce a smysl porad.
Příprava a vedení porady.
Rozdělení odpovědnosti a rolí.
Jak vytvořit zápis z porady, který lidé čtou a je jim k užitku.
Situační vedení.
Manažerské techniky a jejich využití v praxi (výběr 5 – 10 ze 70 technik).

Po každé teoretické vyučovací hodině bude následovat praktická část s nácvikem konkrétních situací, praktickými cvičeními a simulovanými aktivitami. Nedílnou součástí je i koučink. Školení je vedeno lektorkou s bohatými zkušenostmi z praxe jak z výuky, tak z vedení školy.

Doplňující informace:

Cíl akce:Naučit se rozpoznat jednotlivé role svých podřízených a efektivně rozdělovat práci. Pochopit priority týmových cílů nad vlastními. Procvičit si konkrétní manažerské techniky na vlastních pracovních a osobních příkladech.
Kontaktní email:vyuka@transperfect.cz
Kontaktní tel.:+420775256662
Poznámka k ceně:Jedná se o poplatek za 1 účastníka. Minimum jsou 4 účastníci.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení