„ŠABLONA“ – Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:24. 01. 2022
Místo konání:Zlínský
Cena:1540 Kč za seminář Kč

 

  • Vliv rodinné a osobní anamnézy na vznik ADHD/ADD a jiných neurovývojových poruch
  • Neuro-vývojové poruchy
  • Přetrvávající primární reflexy
  • Co je a není ADHD/ADD?
  • Celostní přístup jako léčba a životní styl
  • Potřeba včasné podpory s celostním přístupem jako prevence obtíží v chování i v učení
  • ADHD/ADD a sekundárně se rozvíjející obtíže
  • Specifika ve vývojových etapách u neklidných dětí
  • Kazuistiky

 

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků zdůrazněním celostního přístupu k poskytování podpory neklidným dětem a žákům mateřských a základních škol, nabídnout jim možnosti, jakým způsobem upravit podmínky výchovy a výuky v MŠ a ZŠ tak, aby se minimalizovaly potíže v chování dítěte jako jednotlivce i obtížné situace, které jeho chování vyvolává v rámci třídního kolektivu. Součástí semináře budou také kazuistiky jednotlivých dětí, ukázky vhodných pomůcek i novinky z přístupů ze zahraničí.

 

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ
učitelé 1. stupně