„ŠABLONA“ – Obtížné pedagogické situace

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:19. 01. 2022
Místo konání:Moravskoslezský
Cena:1540 Kč za seminář Kč

 

Představeny budou následující bloky:

  • Co je pedagogická situace
  • Typologie pedagogických situací – kategorie
  • Oblasti obtížných pedagogických situací
  • Připravenost pedagoga k uchopení pedagogické situace k rozvoji kompetencí
  • Nezvládnutí pedagogické situace pedagogem
  • Reflexe

 

Doplňující informace:

Cíl akce:

Umožnit pedagogům reflexi pedagogických situací, jejich typologii a kategorizaci, zorientovat se v obtížných situacích, umět si je zhodnotit a vhodně reagovat. Nabídnout pedagogům možnost k zamyšlení se nad vhodným využitím modelových obtížných situací k rozvoji personálních a sociálních kompetencí žáků a k posílení své přirozené autority.

 

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé speciálních škol
vychovatelé školských zařízení
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
pedagogové volného času
asistenti pedagoga