„ŠABLONA“ – Komunikace s rodičem v konfliktní situaci

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:24. 11. 2021
Místo konání:Praha
Cena:1540 Kč za seminář Kč

 

Účastníci semináře budou seznámeni se základy efektivní komunikace (jejími složkami a způsoby použití) a technikami řešení konfliktů (mapa konfliktu, prevence konfliktu, styly řešení konfliktních situací). Hlavní tématem bude uplatnění těchto technik při komunikaci s rodiči žáka či studenta s problémy, tak aby bylo dosaženo vyřešení konfliktní situace. Představeny budou vhodné komunikační strategie i chyby pedagogů včetně nastínění způsobu stanovení těchto strategií, vyhodnocení situace a sebereflexe pedagoga.

Školení bude probíhat formou kombinace teoretických vstupů s praktickými příklady, řešení modelových situací se zpětnou vazbou, moderovaných diskusí a tematicky zaměřených testů.

 

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem školení je pomoci účastníkům uvědomit si komunikační zákonitosti a jejich využití ve školní praxi. Popsat jim cesty, jak efektivně využít nástroje neverbální komunikace, natrénovat vhodné způsoby řešení konfliktů a nalézt způsoby zvládání obtížných situací v komunikaci s rodiči žáků či studentů.

 

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně