„ŠABLONA“ – Výuka žáků s ADHD, ADD

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:21. 09. 2021
Místo konání:Celá ČR
Cena:1540 Kč za seminář Kč

 

Kurz je určen pedagogům na běžných školách, kteří mají ve třídách žáky se specifickými vývojovými poruchami a poruchami učení. Během semináře se zaměříme jak na teoretické vysvětlení základních pojmů týkajících se ADHD a ADD, tak i na praktické metody, které v praxi fungují.

 

Seminář zahrne následující z oblastí:

  • Vysvětlení základních pojmů (příčiny vzniku, projevy), ADHD, ADD
  • Vyšetřovací metody – oboznámení pedagogů s prací PPP, a s diagnostikou pro lepší pochopení doporučení PPP, pochopení IVP a jeho implementace do praxe
  • Reálné kazuistiky – rozpoznání vady
  • Možnosti nápravy v běžné třídě

 

Doplňující informace:

Cíl akce:

Po absolvování semináře budou účastníci při výuce schopni rozpoznat symptomy jednotlivých poruch, budou vědět, kam se obrátit pro učení přesné diagnostiky a budou rozumět doporučením, jež jsou obsaženy v IVP konkrétních žáků. Zároveň si odnesou několik základních pracovních principů, které se u žáků s ADHD / ADD ukázaly jako efektivní.

 

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:výchovní poradci
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
asistenti pedagoga