Právní odpovědnost ve školství (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:27. 10. 2021
Místo konání:ONLINE
Cena:990 Kč za seminář Kč

 

V praxi velmi často vznikají pochybnosti, kdo odpovídá za škodu vzniklou během výuky, ve školách. Seminář se zaměří na vymezení právní odpovědnosti ředitelů školských právnických osob, pedagogů a dalších zaměstnanců školy. Pozornost bude věnována pracovněprávní, přestupkové i trestní odpovědnosti a přiblíženy budou základy civilněprávní odpovědnosti, včetně odpovědnosti za škodu.

  • Různé dimenze právní odpovědnosti: civilněprávní, přestupky, odpovědnost pedagoga jako zaměstnance, trestní souvislosti
  • Odpovědnost žáků, odpovědnost za škodu.
  • Odpovědnost jednotlivých vyučujících, kdy je a kdy není pedagog právně odpovědný za škodu.
  • Související rozsudky českých soudů

 

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře je získání základní představy o odpovědnostních vztazích ve školství.

 

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ
výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
pedagogové volného času
asistenti pedagoga