„ŠABLONA“ – Právní rámec inkluze – aktuální předpisy

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:09. 12. 2021
Místo konání:Moravskoslezský
Cena:1540 Kč za seminář Kč

 

Seminář přinese hlavní okruhy právních problémů, které jsou spojeny s poskytováním vzdělávání a služeb žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Představeny budou hlavní související předpisy a jejich novely a důraz bude kladen na praktické dotazy a problémy z denní praxe škol a školských zařízení. Speciální pozornost bude věnována asistentům pedagoga a jejich právním povinnostem. Zejména ředitelé škol získají informace o tom, které jejich postupy mohou být porušením právních předpisů.

  • Právní rámec inkluzívního vzdělávání, novelizace předpisů
  • Hlavní podpůrná opatření s důrazem na asistenty pedagoga, zakotvení v právních předpisech
  • Přijímání žáků se speciálními potřebami
  • Diskriminace a rovné šance – přístup žáků se speciálními potřebami ke vzdělávání
  • Podrobnější analýzy „inkluzívní“ vyhlášky
  • Aktuální národní a mezinárodní judikatura a vliv na praxi českých škol

 

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře je seznámení se s právním rámcem problematiky inkluze. Rovný přístup ke vzdělávání a ke školským službám, resp. princip nediskriminace, je hlavním principem poskytování vzdělávání a s oblastí inkluze je úzce spjato. Na semináři budou objasněny hlavní vazby školských předpisů k problematice inkluzívního vzdělávání. Bude představen také mezinárodní kontext a bude zodpovězena otázka, zda školy mají povinnost přijímat ke vzdělávání všechny žáky bez ohledu na vzdělávací potřeby.

 

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ
výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
pedagogové volného času
asistenti pedagoga