Správní řád v rozhodování ředitele školy (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:15. 12. 2021 – 16. 12. 2021
Místo konání:ONLINE
Cena:1390 Kč za seminář Kč

 

Jste ředitelem školy a potýkáte se s otázkou, jak přistupovat ke stanovení kritérií pro přijímání žáků? Cílem semináře je přiblížení hlavních zásad a institutů zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a dále školského zákona, s důrazem na problematiku přijímání (a přestupy) žáků ke vzdělávání. Popsán bude vztah správního řádu a školského zákona, účastník kursu dostane základní povědomí o zásadách správního rozhodování. Bude vysvětlena oprávněnost nejčastěji používaných kritérií. Následovat bude diskuse o nejčastěji používaných kritériích přijímání dětí a žáků ke vzdělávání.

  • Základní instituty zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, související s přijímáním žáků, a jeho vztah k zákonu č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
  • Vztah správního řádu a školského zákona
  • Pravidla pro přijímání žáků a oprávněnost kritérií podle stanovisek ministerstva školství a veřejného ochránce práv
  • Přijímací proces a neshody zákonných zástupců, nejlepší zájem dítěte
  • Dobrá víra ředitele školy
  • Náležitosti rozhodnutí, odůvodnění rozhodnutí, podmínky odvolacího řízení

 

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře je přiblížení hlavních zásad a institutů zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a dále školského zákona, s důrazem na problematiku přijímání (a přestupy) žáků ke vzdělávání.

 

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)