Osobnostně sociální rozvoj – Mindfulness – metoda snižování stresu a zlepšování pozornosti pro pedagogy (8 hodin)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:08. 11. 2021
Cena:1890 Kč

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům v MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnáziích, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Kurz je určen i pro veřejnost.

Vzdělávacím cílem programu je seznámit pedagogické pracovníky s principy všímavosti, snižování stresu a zlepšování pozornosti a celkové psychické pohodu. Samotná pedagogická praxe přináší celou řadu situací, které vyžadují jak plnou pozornost pedagoga, tak i řešení stresových situací.

Praktické využití programu spočívá v seznámení a praktické přípravě pedagogů na tyto situace a ukázat jim, jak se mohou pomocí rychlých relaxačních technik založených na správném dýchání, celkově se rychle zklidnit, zvýšit svoji pozornost a omezit roztěkanost.

Akreditace MSMT- 1151/2021-4-128

Obsah školení

  1. Co je stres, jak vzniká a co způsobuje
  2. Pozornost a mindfulness
  3. Jak uvést mindfulness do praxe
  4. Jak kultivovat všímavou pozornost
  5. Soustředění – zaměření pozornosti
  6. Jak překonat nechtěná rozptýlení (roztěkanou pozornost)
  7. Práce s dechem – nejrychlejší pomoc proti stresu
  8. Relaxační dýchací techniky v sedě

Vstupní požadavky

   

Způsob ukončení

  

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé 2. stupně
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitelé MŠ
učitel – metodik prevence
učitelé gymnázií