Asertivní a efektivní komunikace s rodiči (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:15. 11. 2021 – 16. 11. 2021
Místo konání:ONLINE
Cena:1390 Kč za seminář Kč

 

Seminář se zaměřuje na prezentaci některých praktických asertivních a efektivních principů a způsobů komunikace ve školním prostředí s akcentem na zvládání náročných či vyhrocených komunikačních situací. Představuje některé zásady využití asertivních technik v těchto situacích a na základě modelových situací představuje motivaci a potřeby jednotlivých aktérů komunikace, včetně praktických návodů a inspirace, jak v těchto situacích komunikovat a jak je zvládnout. Představuje také specifické kontexty zvládnutí komunikačních situací, ať už jde o dohodu, zvládnutí aktuální situace, nastavování mantinelů či hranic v komunikaci a „odražení“ potenciálního útoku.

 

Doplňující informace:

Cíl akce:

Účastník kurzu se orientuje v některých základních asertivních a efektivních komunikačních strategiích. Dokáže vyhodnotit motivy a potřeby komunikačního partnera v některých náročných komunikačních situacích a dokáže na ně adekvátně reagovat prostřednictvím vlastní komunikace. Stejně tak účastník kurz zná některé asertivní techniky a asertivní práva korespondující s efektivní komunikací či náročnými komunikačními situacemi. Dokáže použít některé efektivní strategie ve vyhrocených situacích s náročnými typy komunikačních partnerů.

 

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé gymnázií
psychologové
učitelé speciálních škol
výchovní poradci
učitelé 2. stupně
vychovatelé školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
pedagogové volného času
učitelé SOŠ a SOU