Pokroky a aktuální trendy ve vybraných chemických oborech (webinář)

Pořádá Vzdělávací institut LETEC Learning and Teaching Centre

Termín:16. 09. 2021 – 22. 06. 2021
Místo konání:ONLINE
Cena:2000 Kč za seminář Kč

 
Pro posluchače jsou připraveny 4 bloky odborné chemie, tj. aktuální pokroky a trendy v oblasti 1) medicinální chemie, 2) jaderné chemie, 3) kvantové chemie a 4) chemie a energie/energetiky. Vhodné zejména pro učitele chemie na ZŠ, G a SŠ. Každý blok je veden jiným lektorem – odborníkem z praxe. Všichni lektoři zároveň učí i na SŠ/VŠ.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem webináře je seznámit učitele chemie s aktuálním výzkumem a trendy ve čtyřech různých chemických oborech a podpořit tak polytechnické vzdělávání na ZŠ a SŠ.
Kontaktní email:info@institut-letec.cz
Kontaktní tel.:792 429 385
Poznámka k ceně:Akreditovaný webinář DVPP v délce 8 VH. Rozděleno do dvou bloků – každý den (později odpoledne) vždy dva bloky po 90 minutách.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
kurz
Oblast:člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně