Hry s hudbou a pohybem pro děti

Pořádá Muzikohraní, z. s.

Termín:13. 11. 2021 – 21. 11. 2021
Místo konání:Moravskoslezský
Cena:4400 Kč za seminář

 
Jak podpořit zdravý rozvoj dětí prostřednictvím hudby a pohybu? Jak vytvořit takový program, který bude prakticky využitelný pro skupiny dětí?

V kurzu se zaměříme na rozvoj dovedností průvodců (pedagogů, lektorů) a zároveň Vás seznámíme s přehlednou metodiku, jak programy pro děti připravovat a vést. Součástí programu je také téma rytmu, a to jak hudební rytmus, tak rytmus ve školním zařízení. Zaměření: předškolní a mladší školní věk.

Základním pilířem tohoto programu je hudba a pohyb. Krok po kroku se seznámíte s tím, jak využívat hudbu a pohyb při práci s dětmi. Program je vhodný pro zájemce, kteří mají touhu se vzdělávat a učit.

Součástí je technika hry na hudební nástroje (např. na djembe, perkusivní nástroje, melodické rytmické nástroje, boomwhackers). Obsahem programu jsou jak teoretická východiska, tak praktické zkušenosti a prožitkové aktivity.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem programu je seznámit účastníky s možnostmi využití hudby a pohybu pro podporu zdravého rozvoji dětí. Obsahem je konkrétní metodika vhodná pro předškolní a mladší školní věk. Mnoho praktických ukázek a možností nácviku.
Kontaktní email:info@muzikohrani.cz
Kontaktní tel.:737805593
Poznámka k ceně:cena za 4 vzdělávací dny
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
předškolní vzdělávání
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé MŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
psychologové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga