WEBINÁŘ ADHD a dyskalkulie

Pořádá Nakladatelství Pasparta

Termín:14. 09. 2021
Místo konání:ONLINE
Cena:250 Kč za seminář Kč

 
U žáků s ADHD bývají často oslabené některé percepční a kognitivní funkce, které způsobují, že děti s ADHD mívají často i specifické poruchy učení, např. dyskalkulii.

Mgr. Jaroslava Budíková
– speciální pedagožka a terapeutka, pracuje v pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 11 a 12, je autorkou řady odborných publikací
PaedDr. Drahomíra Jucovičová
– speciální pedagožka zabývající se problematikou specifických poruch učení a chování, pracuje v PPP, je autorkou řady pomůcek a publikací

Doplňující informace:

Cíl akce:V průběhu praktického webináře se zaměříme na možnosti, jak efektivně překonávat negativní dopady dyskalkulie u dětí s ADHD.
Kontaktní email:seminare@pasparta.cz