Náměty a tipy pro práci s dětmi v mateřské škole

Pořádá Nakladatelství Pasparta

Termín:30. 09. 2021
Místo konání:Ústecký
Cena:490 Kč za seminář Kč

 
Nakladatelství Pasparta a Státní vědecká knihovna v Ústí nad Labem pro vás připravili mimořádnou akci – jeden den plný praktických workshopů a přednášek, které se ze všech úhlů zaměří na řešení aktuálních otázek souvisejících s prací s dětmi v prostředí mateřské školy. Vedle na praxi zaměřených přednášek budete mít možnost zúčastnit se dvou workshopů, které vedou oblíbené lektorky s dlouholetou zkušeností s prací s běžnými dětmi i dětmi se SVP.

Jaký je program?

9:00 – 9:45 – Emoce a děti – jak pomoci dětem emoce chápat a s emocemi pracovat?

S emocemi se – nejen děti – setkávají neustále a provázejí je po celý den. Ne vždy se však musí jednat jen o příjemné pocity, a ne vždy si děti s nimi vědí rady. Pomozme jim, aby se v sobě lépe vyznaly, naučme je emoce ukazovat, pojmenovat a řešit konfliktní situace a časem jim i úspěšně předcházet. Jak? Právě na to se zaměří tento příspěvek.

Mgr. Ivana Vlková – speciální pedagožka se zaměřením na percepčně motorickou připravenost, školní zralost a včasnou diagnostiku nerovnoměrného psychomotorického vývoje u dětí

9:45 – 10:30 – Dítě se SVP v mateřské škole – jak na to, aby všichni byli spokojeni a vše fungovalo, jak má?

Příchod žáka se SVP do třídy často představuje stresový okamžik – pro dítě samotné, pro jeho spolužáky, pro učitele i žákovy rodiče. Tento příspěvek se zaměří na to, jak zajistit, aby začlenění takového žáka do kolektivu proběhlo hladce a úspěšně. Odpoví i na otázky, co dělat, když nastávají problémy a jakou má v celém procesu roli asistent pedagoga i ostatní zainteresované strany.

Mgr. Dana Cejpková – speciální pedagožka, spoluzakladatelka integrační MŠ při NAUTIS, z. ú., projektová manažerka SSČ AV ČR

10:30 – 11:00 – přestávka

11:00 – 12:30 – Kreativní a pohybové aktivity pro děti v MŠ – praktický workshop

Děti si dokáží nejvíce informací zapamatovat při činnostech, které jsou kreativní a pracují s jejich spontánním chováním. Učí se tedy především zážitkem, který v něm daná hra či pohybová aktivita vyvolává.

Tento praktický workshop si klade za cíl pedagogům a dalším zájemcům zprostředkovat řadu kreativních nápadů a předat jim typy na aktivity, které nenásilnou formou zprostředkují potřebné vědomosti a přispějí k udržení jejich pozornosti při osvojování si nových pojmů či řešení problémů.

Mgr. Dana Cejpková – speciální pedagožka, spoluzakladatelka integrační MŠ při NAUTIS, z. ú., projektová manažerka SSČ AV ČR

12:30 – 12:45 – přestávka

12:45 – 14:15 – Aktivit a pomůcek pro rozvoj předškolních dětí není nikdy dost! – praktický workshop

Již v předškolním věku mohou pedagogové i rodiče zásadně ovlivnit školní úspešnost dítěte. Děje se tak, pokud vědí, které oblasti vývoje jsou pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání potřeba rozvíjet. Proč děti, které nelezly, nerady kreslí, „tabletové“ děti toho zase tolik neřeknou a ty co tápou v prostorové orientaci, se pak perou s některými písmenky a obtížněji čtou? V rámci tohoto příspěvku se pokusíme společně najít řešení v podobě zábavných aktivit, her a činností, které pomohou z předškolního dítěte vytvořit zvídavého a šťastného prvňáčka.

Mgr. Ivana Vlková – speciální pedagožka se zaměřením na percepčně motorickou připravenost, školní zralost a včasnou diagnostiku nerovnoměrného psychomotorického vývoje u dětí

Účastníci budou mít možnost zúčastnit se obou workshopů. Během odpolední části akce dojde k rozdělení účastníků do dvou skupin, kdy každá absolvuje oba výše uvedené workshopy.

Doplňující informace:

Cíl akce:Praktické informace pro pedagogy MŠ
Kontaktní email:seminare@pasparta.cz
Poznámka:Seminář se koná v přednáškovém sále Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem