Pohybové a zájmové aktivity pro děti s SPU, ADHD, autismem a jinými hendikepy

Pořádá Nakladatelství Pasparta

Termín:10. 11. 2021
Místo konání:Praha
Cena:890 Kč za seminář

 
Vzhledem k tomu, že se počet dětí s určitými diagnózami stále zvyšuje, zvyšuje se i počet dětí, které by i přes svůj hendikep chtěly a měly být zapojeny do pohybových a zájmových aktivit – jak ve škole, tak i v rámci různých volnočasových akcí.

Pedagogičtí pracovníci se tak stále častěji dostávají do situace, kdy musí řešit otázky jak tyto děti zapojit – jak s nimi pracovat individuálně, ale zároveň je i integrovat do skupiny vrstevníků.

Důležité je také vědět, jak pracovat s nechutí takových dětí např. k pohybovým aktivitám. To vše jsou témata, na která se zaměří tento workshop, který je plný příkladů z praxe, videoukázek a praktického nácviku aktivit.

Z obsahu:

Děti s různými diagnózami a práce s nimi (např. dyspraxie, ADHD, ADD).
Čím se dítě s autismem odlišuje od intaktních vrstevníků: diagnostická triáda (verbální a neverbální komunikace, představivost, sociální interakce) s videoukázkami chování dítěte s PAS na cvičební jednotce.
Jaké metody je možné použít při práci s dítětem s hendikepem – TEACCH program, metoda VTI, ABA.
Jak předcházet problémovému chování dítěte v kolektivu.
Jak dítě k pohybovým aktivitám motivovat.
Jak s dítětem pracovat individuálně a zároveň jej začlenit do kolektivu.
Role asistenta pedagoga např. v hodině tělesné výchovy, příp. při volnočasových aktivitách.
Příklady z praxe a nácvik konkrétních aktivit.
Řešení konkrétních dotazů účastníků kurzu.

Účastníci se naučí, jak fungují základní terapeutické metody při práci s dítětem s hendikepem a naučí se jak tyto děti začlenit do výchovně vzdělávacího procesu. Získají odpovědi na konkrétní otázky, které aktuálně řeší při integraci dítěte v hodinách tělesné výchovy a při zájmových aktivitách.

Workshop je určen pro všechny zájemce, kteří přicházejí s různými pohybovými a zájmovými aktivitami dětí do styku a zároveň se potřebují vyrovnat také s přítomností dětí s hendikepem v kolektivu – pro pedagogy mateřských škol, základních škol, pedagogy volného času, asistenty pedagoga a další zájemce.

Mgr. Dana Cejpková,
pedagožka, spoluzakladatelka integrační mateřské školy, projektová manažerka SSC AV, cvičitelka TJ Sokol Libeň

Doplňující informace:

Cíl akce:Tipy pro začleňování žáků se SVP do hodin tělesné výchovy a zájmových aktivit
Kontaktní email:seminare@pasparta.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Cílová skupina:učitelé MŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Poznámka:9 – 16 hodin, praktický workshop doplnění o ukázky přímo v tělocvičně