Kreativní aktivity a hry pro děti ve výuce i ve volném čase, od 5 do 8 let

Pořádá Nakladatelství Pasparta

Termín:24. 11. 2021
Místo konání:Praha
Cena:890 Kč za seminář

 
Jak využít principů hry Minecraft při výuce základních geometrických tvarů? Jak děti při hraní divadla učit časové posloupnosti? Jak efektivně spojit pohyb a přednášení básniček a písniček? To jsou jen některé z aktivit a oblastí, na které se během svého workshopu zaměří zkušená lektorka s dlouhodobou zkušeností s prací s dětmi ve škole i při volnočasových aktivitách.

Děti si dokáží nejvíce informací zapamatovat při činnostech, které jsou kreativní a pracují s jejich spontánním chováním. Učí se tedy především zážitkem, který v něm daná hra vyvolává. Prostřednictvím hry si mohu děti osvojit, jak základní pojmy, tak i fakta a generalizace. Základní metodou pro práci s děti při aktivitách by tedy měla být hra, která musí vycházet ze zájmů dětí.

Tento praktický workshop si klade za cíl pedagogům a dalším zájemcům zprostředkovat řadu kreativních nápadů a předat jim typy na aktivity, které nenásilnou formou zprostředkují potřebné vědomosti a přispějí k udržení jejich pozornosti při osvojování si nových pojmů či řešení problémů.

Z obsahu:

Prožitkové učení a jeho principy.
Hry pro vnímání vlastního těla a získání informací o spolužákovi.
Aktivity doprovázející mluvené slovo pohybem, anebo jak na jednodušší zapamatování básničky či textu obecně.
Hry pro volný čas vedoucí k procvičení znalostí a dovedností, modifikace společenských her.
Jak na vizualizované básničky a písničky a hry s nimi.
Zapojení rozkreslených příběhů do výuky.
Účastníci praktického kurzu získají informace, díky kterým rozšíří svůj repertoár her a pohybových aktivit při práci s dětmi. Naučí se do her zapojovat děti adekvátně jejich věku a dovednostem. Odnesou si modifikace her, které budou odpovídat prostředí jejich vlastní třídy. Naučí se nové básničky a písničky. Lektorka neopomene ani specifika práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Workshop je určen pro všechny pedagogy mateřských škol, základních škol, pedagogy volného času, asistenty pedagoga a další zájemce.

Akreditováno MŠMT.

Přednášející:

Mgr. Dana Cejpková,
pedagožka, spoluzakladatelka integrační mateřské školy, projektová manažerka SSC AV, cvičitelka TJ Sokol Libeň. Lektorka oblíbeného workshopu Pohybové a zájmové aktivity pro děti se SVP.

Doplňující informace:

Cíl akce:Praktický workshop pro pedagogy i rodiče
Kontaktní email:seminare@pasparta.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Poznámka:9 – 16 hodin