Revize RVP ZV s důrazem na oblast Člověk a příroda (webinář)

Pořádá Vzdělávací institut LETEC Learning and Teaching Centre

Termín:05. 10. 2021
Místo konání:ONLINE
Cena:1400 Kč za seminář Kč

 
V úvodu kurzu se zamyslíme nad principem fungování, resp. sestavení ŠVP dle RVP – co nám náš český systém umožňuje a zda ho skutečně v kontextu naší školy, našich hodin využíváme maximálně.
Postupně si pak projdeme plánované změny, které musí být zahájeny nejpozději 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně a víceletých gymnázií. Posluchači se seznámí se stávající a plánovanou (revidovanou) podobou RVP ZV. Konkrétně se bude zejména jednat o změnu v očekávaných výstupech, učivu, minimální doporučené úrovni a zavedení nové kompetence (digitální). Postupně pak budou rozebrány jednotlivé oblasti – tj. fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis. Promítnutí diskutovaných změn RVP ZV do všech oblastí a dokumentace spojených s výukou (tj. např. navázání na mezipředmětové vztahy, průřezová témata; v rámci změny pojetí výuky informatiky i možné změny učebního plánu). Důležitou částí bude i zamyšlení a možnosti, jak tuto změnu využít ku prospěchu žáků/školy i pedagogů – posílení konstruktivistického přístupu k výuce.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu je seznámit ředitele/vedoucí metodických sekcí/učitele přírodovědných předmětů s plánovanými změnami a možnostmi, jak maximálně tyto změny využít v chodu školy a přístupu k výuce, který RVP ZV nabízí..
Kontaktní email:info@institut-letec.cz
Kontaktní tel.:792 429 385
Poznámka k ceně:Jedná se o webinář v délce 4 VH.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
kurz
Oblast:školský management a řízení školy
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé gymnázií