Elektromagnetické děje a energetika ve výuce fyziky na ZŠ a SŠ (webinář)

Pořádá Vzdělávací institut LETEC Learning and Teaching Centre

Termín:21. 10. 2021 – 18. 11. 2021
Místo konání:ONLINE
Cena:2000 Cena bude upřesněna Kč

 
Webinář bude obsahovat jak odborné části, tak učební úlohy a aktivity do výuky. Postupně si projdete témata elektrická energie, fosilní a obnovitelné zdroje, nové trendy v oboru, jako je směr k decentrální výrobě elektřiny a možnosti ukládání elektrické energie. Pojednání o počátcích elektrifikace České republiky, vysvětlení pojmů elektrizační soustava, přenosová soustava včetně naznačení legislativního rámce daného Energetickým zákonem. Využití a spotřeba elektrické energie. Konkrétní učební úlohy (náměty) k prezentovaným tématům, včetně aplikačních příkladů vedoucích k názornému výkladu daného tématu.
Webinář bude rozdělen do čtyř odpolední vždy po 90 minutách (16.30-18.00): Čtvrtky 21.10., 4.11., 11.11. a 18.11.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem webináře je seznámit učitele s možnými pojetími témat elekromagnetické děje a energetikat v hodinách fyziky včetně aktuálních poznatků z daných oborů.
Kontaktní email:info@institut-letec.cz
Kontaktní tel.:792 429 385
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
kurz
Oblast:člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně