ICT: Tvorba webu pomocí CMS WordPress: blok II (8 hodin)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:07. 12. 2021
Cena:1890 Kč

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, gymnázií a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem je naučit pedagogické pracovníky vytvořit web pomocí CMS WordPress na lokálním počítači s tím, že chápou význam potřebných pojmů. Obsah je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností pro zprovoznění lokálního webu ve WordPressu.

Pro úspěšné zvládnutí tohoto výukového kurzu je třeba, aby účastník znal běžně užívané počítačové pojmy, a aby byl schopen bez potíží provádět běžné práce na PC, jako správa souborů a složek, používání webového prohlížeče a využívání běžných webových služeb.

Akreditace MSMT- 8883/2019-1-379

Obsah školení

Kurz je sestaven z na sebe navazujích bloků, které jsou potřeba absolvovat postupně v níže uvedeném pořadí.

Blok I. Tvorba webu pomocí CMS WordPress (8 hodin)

Tvorba webu – pojmy

 • Internet – základní pojmy
 • Programovací jazyky a nástroje tvorby
 • Webhosting, registrace domény
 • AMP – internetový server pro CMS WordPress
 • Standardizace – w3s, validátor, SEO

Instalace CMS WordPress na lokálním PC

 • Instalace platformy XAMPP
 • Ovládání platformy XAMPP
 • Instalace CMS WordPress

Základy administrace CMS WordPress

 • Prostředí administrace
 • Přizpůsobení vzhledu
 • Tvorba stránek a příspěvků
 • Tvorba menu webu

Úspěšný absolvent umí nainstalovat a ovládat platformu XAMPP, do ní nainstalovat CMS WordPress a v něm provádět základní administrační kroky.

 

Blok II. Tvorba webu pomocí CMS WordPress (8 hodin)

Instalace CMS WordPress na freehosting

 • Registrace na freehosting s doménou 3. řádu
 • Instalace CMS WordPress

Administrace CMS WordPress

 • Natavení webu
 • Přizpůsobení vzhledu
 • Uživatelské role
 • Doporučené základní pluginy

Tvorba obsahu webu

 • Tvorba stránek, příspěvků, menu, kategorií, štítků

Úspěšný absolvent se umí zaregistrovat na freehostig, nainstalovat sem CMS WordPress a v něm vytvořit jednoduchý funkční web.

 

Blok III. Tvorba webu pomocí CMS WordPress (8 hodin)

Administrace CMS WordPress

 • Natavení webu
 • Přizpůsobení vzhledu
 • Uživatelské profily a role
 • Pluginy
  • Obsluha obrázků
  • Optimalizace SEO
  • Obrana proti spamování
  • Zrychlení funkce webu

Přizpůsobení vzhledu pomocí CSS

 • CSS – základní pojmy
 • Ukázka práce s CSS v editoru kódu
 • Použití CSS v CMS WordPress

Úspěšný absolvent umí zaregistrovat na administrovat CMS WordPress pomocí jeho nabídek a také pomocí vlastních CSS kódů.

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence