ICT: MS Word – pokročilé možnosti aplikace (8 hodin)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:13. 12. 2021
Cena:1890 Kč

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky využívat MS Word v jejich práci a přípravě výukových materiálů. Obsah je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností týkající se schopnosti využívat pokročilé možnosti textových editorů. Úspěšný absolvent umí využít pokročilé možnosti aplikace k zefektivnění práce.

Akreditace_MSMT-34178_2019-4-1117

Obsah školení

1. Hromadná korespondence

 • Vytvoření a tisk dokumentu hromadné korespondence.
 • Pravidla slučovacích polí hromadné korespondence.

2. Revize dokumentu

 • Tvorba, úprava a zobrazování komentářů.
 • Použití sledování změn při spolupráci na revizích.
 • Porovnávání a slučování dokumentů.
 • Možnosti omezení úprav.
 • Podrobné možnosti hledání a nahrazování textu.

3. Nastavení aplikace

 • Zobrazení a editace vlastností (metadat) dokumentu.
 • Úpravy nastavení možností aplikace Word.
 • Šifrování dokumentu proti otevření nebo úpravám.

4. Automatizace práce

 • Používání automatického textu.
 • Tvorba formulářů s ovládacími prvky.

5. Makra

 • Záznam makra a jeho spuštění.
 • Tvorba tlačítka pro spuštění makra.

Vstupní požadavky

Požadavkem je schopnost běžné práce v MS Word a obsluha prostředí aplikace.

Způsob ukončení

null

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence