DVPP: Kryptoměny a technologie blockchain – budoucnost i pro školství (webinář)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:11. 12. 2021
Místo konání:Celá ČR
Cena:4990

 

Kurz je určen vedoucím pedagogickým pracovníkům včetně ředitelů škol a školních zařízení. V rámci jedné vzdělávací akce se předpokládá účast 10-15 posluchačů, maximálně 25.

Vzdělávacím cílem programu je seznámit účastníky s novým typem moderní digitální měny – kryptoměnou, která je založena na principu decentralizace a přitom je maximálně transparentní, protože všechny transakce jsou vidět v databázi blockchain. Vzhledem k trendu nového typu plateb je potřeba s těmito změnami seznámit i pracovníky v oblasti školství tak, aby byli schopni reagovat na měnící se svět kolem nás (vuca world).  Účastníci se seznámí s nejrůznějšími typy kryptoměn – Bitcoin, LiteCoin, Ethereum, Ripple, SONM, NEM… Na závěr školení si budou moci sami vyzkoušet práci s digitální peněženkou. Cílem je, aby byli schopni nově získané znalosti využívat v praxi a byli schopni je předat i dalším pracovníkům školy, příp. žákům/studentům.

Webinář je součástí studia MBA pro DVPP, ale je možné se na něj přihlásit i bez účasti na programu – jako na samostatný webinář.

Akreditace MSMT- 14575/2021-4-558

Obsah školení

  • Základy kryptoměn, v čem se liší oproti klasickým měnám.
  • Základy blockchainu a jeho využití v běžné praxi, např. při platbách škol mezi sebou, platbách s dodavateli do škol apod.
  • Pohled na digitální svět kryptoměn a blockchainu – současný přístup bank.
  • Využití pro školy a platební styk mimo školu
  • Nákup bez rizika a návod pro bezpečné uchování digitálních měn a tokenů.
  • Jak rozpoznat nedůvěryhodné projekty.

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
pedagogové volného času
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence
učitelé 2. stupně