DVPP: Digitální marketing ve školní praxi (webinář)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:22. 01. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:4990

 

Kurz je určen vedoucím pedagogickým pracovníkům včetně ředitelů škol a školních zařízení. V rámci jedné vzdělávací akce se předpokládá účast 10-15 posluchačů, maximálně 25.

Vzdělávacím cílem programu je získat informace v oblasti digitálního marketingu, který dnes potřebují i školy a školská zařízení, pokud chtějí svoji školu a obory vzdělávání co nejvíce přiblížit svým žákům, studentům a také jejich rodičům. Současně se absolventi budou orientovat v oblasti GDPR a on-line prezentace školy.

Webinář je součástí studia MBA pro DVPP, ale je možné se na něj přihlásit i bez účasti na programu – jako na samostatný webinář.

Akreditace MSMT- 14575/2021-4-558

Obsah školení

 • Úvod do kontextu dnešní digitální doby – proč je i pro školu důležitý digitální marketing, jak jej škola může využít pro svoji propagaci, získání nových žáků/studentů, propagaci akcí, které pořádá atd.
 • Seznámení se s STDC (See–Think-Do-Care) frameworku – jedná se o rámec jak přemýšlet o digitální marketingu … jaké jsou souvislosti v rámci různých témat digitální marketingu, tj. proč a za jakým účelem budeme budovat nebo upravovat školní web, aby nám přinesl požadovaný účinek
 • Základy SEM – SEO a PPC – proč jsou důležité pro školní web a jak s nimi pracovat
  • SEO a proč ho nepodceňovat a jak si zkontrolovat svoje webové stránky.
  • PPC – popis nejdůležitějších služeb a to Google Ads a Seznam SKlik.
 • Jaký může být email marketing v 21. století v aplikaci MailChimp – jakým způsobem ho může škola využít pro informování žáků i rodičů, případně dalších subjektů, o akcích pořádaných školou
 • Jaké jsou dnes pro školy důležité sociální sítě– Facebook, Twitter, LinkedIn či Instagram.
 • GDPR a digitální marketing – jaké změny nám GDPR přineslo do digitálního marketingu a webových stránek, na co by so škola měla dát pozor
 • Případové studie ze školského prostředí (webů) – SEO různých stránek, E-mail marketingu

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence