DVPP: Zdravý životní styl v digitální době (webinář)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:26. 02. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:4990

 

Kurz je určen vedoucím pedagogickým pracovníkům včetně ředitelů škol a školních zařízení. V rámci jedné vzdělávací akce se předpokládá účast 10-15 posluchačů, maximálně 25.

Vzdělávacím cílem programu je školení je vysvětlit problematiku zdravého životního stylu manažerů – ředitelů, definovat cíle a stanovit pravidla zdravého stravování a pravidelných pohybových aktivit dle pravidla FITT.

Webinář je součástí studia MBA pro DVPP, ale je možné se na něj přihlásit i bez účasti na programu – jako na samostatný webinář.

Akreditace MSMT- 14575/2021-4-558

Obsah školení

  • Jak je důležitá prevence a správná výživa
  • Prevence kardiovaskulárních onemocnění
  • Kardiovaskulární riziko
  • Metabolismus
  • Racionální výživa a pitný režim
  • Preskripce pohybové aktivity
  • Funkční zátěžová diagnostika

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence