DVPP: 3D technologie a aditivní výroba (webinář)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:26. 03. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:4990

 

Kurz je určen vedoucím pedagogickým pracovníkům včetně ředitelů škol a školních zařízení. V rámci jedné vzdělávací akce se předpokládá účast 10-15 posluchačů, maximálně 25.

Vzdělávacím cílem programu je seznámit účastníky s možnostmi a využitím 3D technologií, získat základní přehled o aktuálních možnostech s možným dopadem na výuku na škole, tj. jak by mohly být 3D technologie zařazeny do výuky vybraných předmětů, jak by s těmito možnostmi mohli být seznámeni u žáci a studenti.

Webinář je součástí studia MBA pro DVPP, ale je možné se na něj přihlásit i bez účasti na programu – jako na samostatný webinář.

Akreditace MSMT- 14575/2021-4-558

Obsah školení

  • Princip Aditivní výroby – AD a její přínosy
  • Vhodnost nasazení AD
  • Základní požadavky na 3D modely pro AD
  • Základní etapy AD
  • Technologie SLA
  • Technologie FDM
  • Technologie SLS
  • Technologie PolyJet
  • Kovové technologie AD
  • Příklady využití technologií AD v praxi

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence