DVPP: Právo a digitální svět (webinář)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:25. 06. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:4990

 

Kurz je určen vedoucím pedagogickým pracovníkům včetně ředitelů škol a školních zařízení. V rámci jedné vzdělávací akce se předpokládá účast 10-15 posluchačů, maximálně 25.

Vzdělávacím cílem programu je seznámit účastníky se základy autorského práva ve vztahu jak pracovním výstupům pedagogických i nepedagogických pracovníků, obsahu školního webu, školním sociálním sítím, GDPR atd.

Webinář je součástí studia MBA pro DVPP, ale je možné se na něj přihlásit i bez účasti na programu – jako na samostatný webinář.

Akreditace MSMT- 14575/2021-4-558

Obsah školení

 • Autorská práva v digitálním světě ve školeském prostředí
  • co jsou to autorská díla a jak na licence, které škola využívá pro žáky a pro pedagogy
  • obsah školního webu – jak na cizí tvorbu, embedovaný obsah nebo práci s fotobankami
  • sdílení obsahu školního webu a práce na sociálních sítích – školy, třídy apod.
 • Ochranné známky
  • jak nastavit identitu – značku, logo školy, aby byla chráněná
  • ochranné známky a kdy je (ne)potřebujete
 • Data a GDPR ve školním prostředí
  • co jsou a co nejsou osobní údaje
  • kde je hledat v jednotlivých oblastech vaší firmy
  • nejčastější chyby a omyly ze světa GDPR
  • modelové situace zpracování dat pro:
   • sociální sítě
   • akce a jejich dokumentace
   • kontaktní formuláře
   • cookies
  • úniky osobních údajů – co všechno tam patří a co dělat, když k němu dojde

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence