DVPP: Manažerská ekonomika v digitálním prostředí (webinář)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:21. 05. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:4990

 

Kurz je určen vedoucím pedagogickým pracovníkům včetně ředitelů škol a školních zařízení. V rámci jedné vzdělávací akce se předpokládá účast 10-15 posluchačů, maximálně 25.

Vzdělávacím cílem programu je získat přehled a základní orientaci v ekonomických záležitostech a pochopení jejich dějů, orientaci v manažerském účetnictví a základech kontrollingu. Absolventi se budou orientovat a budou umět „číst“ v účetních výkazech.

Webinář je součástí studia MBA pro DVPP, ale je možné se na něj přihlásit i bez účasti na programu – jako na samostatný webinář.

Akreditace MSMT- 14575/2021-4-558

Obsah školení

  • Základní principy účetnictví, který by měl každý manažer/ředitel znát
  • Aktiva, pasiva, náklady, výnosy
  • Finanční a nákladové účetnictví
  • Principy manažerského účetnictví
  • Rozvaha a výsledovka – jak v nich číst?
  • CF výkazech
  • Úroky, půjčky a náklady peněz
  • Controlling
  • Rozpočet

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence