DVPP: Moderní prezentace v digitální době (webinář)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:02. 07. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:4990

 

Kurz je určen vedoucím pedagogickým pracovníkům včetně ředitelů škol a školních zařízení. V rámci jedné vzdělávací akce se předpokládá účast 10-15 posluchačů, maximálně 25.

Vzdělávacím cílem programu je školení je vysvětlit a prakticky ukázat a vyzkoušet si zásady efektivní prezentace s využitím moderních nástrojů a to jak pro prezenční, tak pro on-line prezentaci a meetingy.

Webinář je součástí studia MBA pro DVPP, ale je možné se na něj přihlásit i bez účasti na programu – jako na samostatný webinář.

Akreditace MSMT- 14575/2021-4-558

Obsah školení

  • Co je to vlastně komunikace?
  • Základy rétoriky a rétorická cvičení
  • Praktická aktivizační technika – storytelling
  • Jak zvládnout obtížné situace při prezentacích?
  • Příprava krátkého vzoru (struktury) vlastní prezentace
  • Využijme pro prezentování techniku – zpracujme si prezentaci v Powerpointu
  • Využití digitálního prostoru – práce s prezentací při on-line výuce, využití nástrojů on-line prostoru – práce s tabulí Jamboard, práce se de a její propojení do Powerpointu, práce s aplikací menti.com a propojení do Powerpointu
  • Jak skončit svoji prezentaci

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence