DVPP: Digitální projektové řízení (webinář)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:27. 08. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:4990

 

Kurz je určen vedoucím pedagogickým pracovníkům včetně ředitelů škol a školních zařízení. V rámci jedné vzdělávací akce se předpokládá účast 10-15 posluchačů, maximálně 25.

Vzdělávacím cílem programu je získání orientace v pojmech a problematice projektového řízení s využitím různých metod pro projektové řízení – IPMA, PRINCE2 a PMA.

Webinář je součástí studia MBA pro DVPP, ale je možné se na něj přihlásit i bez účasti na programu – jako na samostatný webinář.

Akreditace MSMT- 14575/2021-4-558

Obsah školení

 • Základní pojmy z Projektového řízení (řízení zakázky) rozšířené o digitální pohled,
 • Přehled projektových metodik – IPMA, PRINCE2 a PMA,
 • Úspěšnost projektů (řízení zakázky) v digitální době,
 • Požadavky na projektové cíle, rozsah a výstupy, projektové zdroje,
 • Rizika, příležitosti, kvalita, organizace projektu, týmová práce,
 • Obstarávání a smluvní vztahy, změny,
 • Profil manažera projektů (řízení zakázky) z digitálního pohledu
 • vůdcovství, motivace, asertivita, sebekontrola, …
 • vyjednávání, konflikty a krize, spolehlivost, etika, …
 • orientace na výsledek, výkonnost, …
 • Specifika řízení Portfolia projektů (zakázek),
 • Rozdíl mezi proces-oriented a people-oriented řízením projektu, Co to je „Agilní řízení“,
 • Digitalizace organizace jako projekt

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence