ICT: Úprava a správa fotografií – bezplatné a on-line aplikace blok I. (8 hodin)- webinář

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:13. 12. 2021
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům v MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnáziích, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem je naučit pedagogické pracovníky využívat grafické nástroje v jejich práci a při přípravě výukových materiálů, tzn. orientovat se v základních pojmech grafiky, využívat snadno dostupné aplikace pro správu a úpravu fotografií. Obsah je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností v práci s aplikací Fotky, s freewarovými aplikacemi a online nástroji na správu a úpravu fotografií.

Kurzy je možné absolvovat jako tři navazující osmihodinové bloky nebo kterýkoliv vybraný modul samostatně. Možnost je rovněž absolvovat blok I. a blok II. jako kurz akreditovaný v rozsahu 16 hodin.

Akreditace_MSMT-34178_2019-4-1117

Obsah školení

Součástí všech bloků jsou rovněž praktické příklady.

Blok I (8 hodin)

Grafika – základní pojmy

Zálohování fotografií

 • Principy spolehlivého zálohování
 • Zálohování na bezplatná webová úložiště

Aplikace Fotky

 • Úpravy expozice fotografie
 • Ořez a srovnání fotografie

Freewarové aplikace

 • Správa fotografií
 • Úpravy expozice
 • Retuše

Online nástroje na správu a úpravu fotografií

 • Sdílení fotoalb
 • Online úprava fotografií

Úspěšný absolvent umí u fotografií upravit expoziční nedostatky, ořezávat a narovnávat snímky, provádět základní retuše, vytvářet a sdílet webová alba a provádět úpravy obrázků v online nástrojích a tyto své znalosti dokáže využít při přípravě výukových materiálů a umí je prezentovat svým žákům a studentům. 

 

Blok II (8 hodin)

Freewarové grafické editory

 • Úpravy expozice fotografie (křivky, histogram)
 • Retušovací úpravy
 • Hromadné úpravy

Mobilní aplikace na úpravu fotografií

Online nástroje na úpravu fotografií

 • Online úprava expozice fotografií
 • Online retušovací úpravy

Video prezentace fotoalb

 • Použití desktopových aplikací
 • Pomocí online nástrojů

Úspěšný absolvent umí pracovat s větším počtem fotografií, umí u nich provádět expoziční úpravy, ořezávat a narovnávat snímky, provádět retuše a vytvářet z fotografií video prezentace a tyto své znalosti dokáže využít při přípravě výukových materiálů a umí je rovněž prezentovat svým žákům a studentům. 

 

Blok III (8 hodin)

Grafika rastrová a vektorová

 • Pojmy
 • Aplikace

Práce s vrstvami zdarma

 • Úpravy expozice fotografie s využitím vrstev
 • Retušovací úpravy s využitím vrstev

Online grafické nástroje zdarma s podporou vrstev

 • Online grafické práce s vrstvami

Vektorové nástroje zdarma

 • Ukázka práce ve vektorovém nástroji

Video prezentace fotoalb

 • Použití desktopových aplikací
 • Pomocí online nástrojů

Úspěšný absolvent umí využívat práci ve vrstvách pro úpravy, retuše nebo tvorbu grafických souborů, seznámí se také s principy a ukázkou práce ve vektorovém grafickém editoru a tyto své znalosti dokáže využít při přípravě výukových materiálů a umí je rovněž prezentovat svým žákům a studentům. 

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence