Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů – kombinované

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:11. 02. 2022 – 24. 06. 2023
Místo konání:ONLINE
Cena:21400 Kč za seminář

 

1. Teoretická část – on-line, formou webinářů

 • Poradenské systémy a primární prevence ve školství
 • Právní rámec pro práci školního metodika prevence
 • Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb
 • Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy
 • Systém primární prevence ve školství
 • Školní třída, její vedení a diagnostika
 • Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)
 • Sociálně nežádoucí jevy
 • Monitorování a evaluace primární prevence

2. Praktická část – prezenčně

 • Stáž (26 hodin) – stáž na pracovišti organizace, která se zaměřuje na primární prevenci
 • Praxe (24 hodin) – 1 x třídenní praktický workshop, bude probíhat prezenčně formou výjezdu ve dvou skupinách v Praze a Brně (účastníci budou rozděleni do skupin dle dojezdové vzdálenosti)

3. Zakončení kurzu:

 • Závěrečná zkouška (ověření znalostí) a obhajoba závěrečné práce před komisí
 • Podmínkou účasti na závěrečné zkoušce je zpracování seminární a závěrečné práce.

 

Doplňující informace:

Cíl akce:

Vzdělávací program Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů, známý také pod názvem studium pro metodiky prevence, je akreditovaný v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. Studium je určeno učitelům, kteří by chtěli působit (nebo již působí) na pozici školního metodika prevence ve škole.

Studium je zaměřeno na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování, a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou).

Studium připraví školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat žáky s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.

 

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)