„ŠABLONA“ – Osobnostně sociální rozvoj pedagoga – sebepoznání a osobnostní kvality

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:10. 01. 2022 – 11. 01. 2022
Místo konání:ONLINE
Cena:1540 Kč za seminář

 

Jedná se o vzdělávací program zaměřený na úvod do sebepoznání a osobnostních kvalit pro pedagogické pracovníky.

 

Reflektována budou témata:

– Úvod do sebepoznání a sebereflexe pedagogických pracovníků

– Psychohygiena

– Stres

– Syndrom vyhoření

– Metody posilování sebereflexe a cvičení na redukci stresu

– Metody zaměřené se na minimalizaci a prevenci syndromu vyhoření

 

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je pracovat s moderními seberozvojovými metodami vedoucími k sebepoznání a tím lepšímu interpersonálnímu fungování v osobním životě i v pozici pedagogického pracovníka. Dále pak rozšíření znalostí o práci se stresem a prevenci syndromu vyhoření a zájem o další odborný růst a vzdělávání v dané tématice.

 

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
speciální pedagogové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga