„ŠABLONA“ – Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – syndrom vyhoření, týmová spolupráce a řešení problémů

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:24. 01. 2022 – 31. 01. 2022
Místo konání:ONLINE
Cena:1540 Kč za seminář

 

Vzdělávací program je rozdělen do třech hlavních částí: řešení problémů, prevence syndromu vyhoření a týmová spolupráce. Pedagogové proberou formou testů a aktivit mechanismy působení stresu, syndromu vyhoření, zásady psychohygieny i zdroje klidu. Prakticky si vyzkouší metody kontroly nad stresem a získají konkrétní tipy, jak předcházet syndromu vyhoření.

Účastníci kurzu absolvují sérii aktivit zaměřených na nastavení spolupráce a synergie v týmu, vedení týmu, řešení problémových a netradičních situací mezi kolegy v rámci týmu, s týmem dětí. Pedagogové odhalí nefunkční postupy při řešení problému, osvojí si metody formulace problému, jejich asertivního řešení nebo efektivní stanovení cílů.

 

Doplňující informace:

Cíl akce:

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů z pohledu potřeb vlastní osobnosti i z pohledu potřeb pedagogické činnosti ve škole, tzn. prohloubení pedagogických kompetencí v oblasti podpory osobnostně sociálního rozvoje dětí.

 

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé speciálních škol
učitelé MŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
speciální pedagogové
pedagogové volného času
vychovatelé školských zařízení
asistenti pedagoga
učitelé ZUŠ a SUŠ