„ŠABLONA“ – Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:08. 12. 2021 – 09. 12. 2021
Místo konání:ONLINE
Cena:1390 Kč za seminář

 

  • Příčiny vzniku, vývoj a příznaky syndromu vyhoření u pedagogů
  • Sebereflexe, relaxace, hospodaření s vlastní energií
  • Duševní hygiena, tipy, rady, praktická aplikace v životě pedagoga  

 

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem vzdělávacího programu je rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti duševní hygieny a prevence vyhoření, protože jejich profese představuje typickou skupinu ohroženou burn-out syndromem. Pedagogičtí pracovníci se v rámci vzdělávacího programu seznámí s riziky a projevy syndromu vyhoření, jeho vztahem ke stresu, zanalyzují své vlastní zdroje, kterými disponují, aby se syndromu vyhoření vyhnuli nebo měli sílu svou situaci změnit. Dále si osvojí chování a prožívání, které je prevencí syndromu vyhoření, naučí se eliminovat vliv únavy a vyčerpanosti na jejich pedagogickou práci a sociální vztahy obecně.

Po absolvování vzdělávacího programu budou pedagogičtí pracovníci schopni zvládat zátěžové, obtížné a chronické situace (profesní i osobní), které je vyčerpávají a mohou v dlouhodobém horizontu vést k pocitům vyhoření.

 

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
pedagogové volného času
asistenti pedagoga