„ŠABLONA“ – Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti inkluze – 8 hodin

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:11. 01. 2022 – 18. 01. 2022
Místo konání:ONLINE
Cena:1540 Kč za seminář

 

Obsahem školení jsou aktivity vedoucí k podpoře zavádění inkluzivního vzdělávání do výuky a rozvoji proinkluzivní kompetence u pedagogů. Kurz poskytne účastníkům základní a potřebné vstupní informace k problematice osob se SVP. Hlavním tématem bude pedagogická práce s osobami s postižením při integraci postižených do školských zařízení běžného typu a využití daných znalostí a dovedností při práci s celou třídou.

 

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem je prohloubit informace učitelů o této problematice z oblasti teoretických základů speciální pedagogiky, definovat problematiku implementace inkluzivního typu vzdělávání do českého vzdělávacího systému, vytvořit paralelní aktivity, které jsou typické pro diverzifikované prostředí školních tříd. Školení je orientováno na praktické využití přímo ve výuce.

 

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:psychologové
učitelé MŠ
vychovatelé školských zařízení
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
pedagogové volného času
asistenti pedagoga