„ŠABLONA“ – Budování týmové spolupráce v pedagogickém sboru

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:25. 01. 2022 – 27. 01. 2022
Místo konání:ONLINE
Cena:1540 Kč za seminář

 

‒       Úvod do základů týmové spolupráce

‒       Motivace k týmové spolupráci v pedagogickém sboru

‒       Teorie týmových rolí

‒       Soulad a konflikt potřeb pedagogů a zájmů či potřeb školy

‒       Specifika komunikace zaměřené na spolupráci v týmu pedagogů

‒       Principy účinné zpětné vazby a její využití v efektivní týmové komunikaci

‒       Budování kultury organizace z pozice vedoucích pracovníků ve škole

‒       Možnosti vlivu zaměstnanců na utváření týmového klimatu ve škole

‒       Metody práce s emočním napětím v týmu

‒       Přehled kazuistik ze školského prostředí

 

Doplňující informace:

Cíl akce:

Porozumění psychologickým principům a procesům týmové spolupráce mezi pedagogy ve škole. Orientace v týmových rolích zastoupených v týmu i v jejich motivaci k týmové spolupráci. Osvojení principů účinné zpětné vazby a jejího využití v týmové komunikaci. Porozumění tématu klimatu a kultury organizace, na jehož utváření se podílí vedoucí i jednotlivý zaměstnanci školy. Posílení vnímavosti k emocím a kvalitě vztahů a dovednosti s napětím v týmu pracovat.

 

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:psychologové
učitelé speciálních škol
učitelé MŠ
výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
pedagogové volného času
asistenti pedagoga