Unikátní webináře s profesionály z oboru (možnost hradit ze Šablon II)

Pořádá Vzdělávací institut LETEC Learning and Teaching Centre

Termín:08. 12. 2021 – 26. 01. 2022
Místo konání:ONLINE
Cena:2 Kč za seminář

 
1. Učební úlohy ve výuce chemie na ZŠ a VG (8 VH, 24.11./8.12./12.1./26.1., 2.000 Kč, 16.15-17:45)
Postupně se seznámíme s různými typy učebních úloh a aktivit do výuky ve stylu konstruktivistické výuky. Vždy bude propojeno téma s konkrétní úlohou. Nejedná se tedy o teorii. Představené chemické aktivity budou doplněné konkrétními pracemi žáků. Součástí budou i návody na laboratorní práce a možnosti rozvoje gramotností.

2. Chemie na ČVUT (4 VH, 25.11., zdarma, 14:00-17:30)
Pro učitele ZŠ a SŠ spolupořádáme webinář „Chemie na ČVUT“, ve kterém přední odborníci různých fakult představí aktuální směry chemického výzkumu. Webináře se kromě vyučujících mohou zúčastnit i žáci SŠ se zájmem o chemii. Více info: https://chemie.cvut.cz/ Přihlášky: https://forms.gle/jyPjFZk1FDebPQ8i6

3. Moderní pohled na makronutrienty, jejich vliv na zdraví a konstruktivistické pojetí tématu ve výuce na ZŠ a SŠ (8 VH, 30.11. a 11.1., 2.000 Kč, 14:30-18:00)
Webinář je veden učitelem-didaktikem, který představí pestré pojetí tématu ve výuce na ZŠ a SŠ, a lékařem. Jeho přednáška na téma vlivu stravovacích návyků a životního stylu na lidské zdraví, civilizačních chorob či alternativních výživových směrů, bude doplněna diskusí. Vhodné zejména pro učitele Bi/Př, CH, VkZ na ZŠ, VG, G a SŠ.

4. Revize RVP ZV s důrazem na oblast Člověk a příroda (4 VH, 7.12., 1.400 Kč, 14:00-17:30)
Webinář bude účastníky seznamovat s revidovanou podobou RVP ZV. Postupně pak budou rozebrány jednotlivé oblasti – tj. fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis. Promítnutí diskutovaných změn RVP ZV do všech oblastí a dokumentace spojených s výukou (tj. např. navázání na mezipředmětové vztahy, průřezová témata; učební plány).

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem webinářů je seznámit učitele ZŠ a SŠ s pestrými tématy z přírodních věd, aktuálními trendy a aktivitami do hodin..
Kontaktní email:info@institut-letec.cz
Kontaktní tel.:792 429 385
Poznámka k ceně:Cena za celý přednáškový cyklus.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
přednáška
kurz
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně