ICT: Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (8 hodin) – webinář

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:12. 01. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem programů je naučit pedagogické pracovníky využívat informační a komunikační technologie v jejich práci, vedení výuky a k přípravě výukových materiálů pro účastníky vzdělávání. Programy jsou zaměřeny na získání znalostí a dovedností, které pedagog potřebuje k tomu, aby uměl naplánovat a připravit podklady k výuce s využitím ICT ve své výuce, uměl využívat digitální obsah, znal možnosti a rizika internetu i způsoby ochrany dat, seznámil se a uměl využívat nástroje ICT pro komunikaci, spolupráci a zefektivnění práce, uměl připravit dotazník s využitím ICT, znal možnosti e-learningu a seznámil se s možnostmi využívání nových technologií ve výuce. Výuka je doplněna řadou praktických příkladů využitelných v praxi pedagogů. Znalosti a dovednosti práce s výpočetní technikou umožní pedagogům ve všech typech škol a školských zařízení lépe a efektivněji používat výpočetní techniku jako nástroje pro přípravu na výuku i pro vlastní výuku v hodinách bez ohledu na specializaci a aprobaci.

Akreditace MSMT-8573/2021-4-332

Obsah školení

Obsahová náplň kurzů a hlouba učiva se odvíjí od konkrétní hodinové dotace. Mezi vyučovaná témata patří:

 1. Klady a zápory využití ICT při výuce.
 2. Bezpečnost na internetu:
 • Jaké jsou rizika při používaní internetu?
 • Pravidla bezpečného chování.
 • Spolehlivé zálohování dat.
 1. Webové nástroje pro výuku přehled:
 • Google Workspace.
 • MS Office 365.
 • Další.
 1. Autorská práva, práva duševního vlastnictví, plagiátorství, licence.
 2. Technické prostředky pro ICT výuku (vstupní a výstupní zařízení, prezenční hardware).
 3. Praktická cvičení – cloudové aplikace:
 • Tvorba a správa souborů a složek na Cloudovém úložišti.
 • Spolupráce na souborech typu Kancelářské aplikace on-line.
 • Sběr dat pomocí Cloudových formulářů – formuláře, dotazníky, ankety, kvízy…
 • Výuka pomocí Cloudových nástrojů pro řízení výuky:
  • Tvorba nových kurzů a přihlašování do nich.
  • Tvorba témat, výukových materiálů a úkolů v kurzech.
  • Možnosti distribuce souborů pro studenty.
  • Termíny úkolů – propojení se službou Kalendář Google.
  • Zpětná vazba – sebekontrola studentů, kontrola prací a hodnocení studentů.
 • Videohovor pomocí nástroje

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence