ICT: Digitální gramotnost ve vzdělávání – bezpečnost a řešení problémů (8 hodin) – webinář

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:25. 01. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem programů je, aby si pedagogové v souladu se „Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020“ osvojili základní soubor kompetencí nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií (jejich technických vlastností i obsahu) za účelem využití ve své pedagogické praxi. Základní dovedností pedagogů po absolvování programu je schopnost práce s digitalizovaným obsahem (informacemi), zvládnutí bezpečného užívání digitálních technologií, komunikační dovednosti a schopnost bezpečného využití digitálních technologií ve výuce a řešení souvisejících technických problémů.

Akreditace_MSMT-34178_2019-4-1117

Obsah školení

Obsahová náplň kurzů se odvíjí od konkrétní hodinové dotace a akreditace. Mezi vyučovaná témata patří:

BLOK I: komunikace a tvorba obsahu (8 hodin)

1. Základy práce s informacemi a informační gramotnost v běžné praxi školy

  • prohlížení, vyhledávání, třídění, vyhodnocování, ukládání a zpětné využití informací

2. Komunikace a spolupráce

  • komunikace prostřednictvím technologií, sdílení informací a obsahu (výukových materiálů), spolupráce pomocí digitálních prostředků, správa digitální identity

3. Tvorba digitálního obsahu

  • vytváření obsahu v různých formátech, možnosti vylepšení a úpravy existujících zdrojů k vytváření nového informačního obsahu

BLOK II: bezpečnost a řešení problémů (8 hodin)

1. Bezpečnost

  • autorská práva a licence, ochrana zařízení, ochrana dat a osobních údajů,

2. Řešení problémů

  • řešení technických problémů, inovace
  • schopnost zvolit správné technologické postupy a nástroje a kreativní používání technologií
  • identifikace slabých míst v digitálních znalostech a dovednostech
  • využívání různých typů zařízení pro práci s informacemi

3. Praktické příklady

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence