Tvorba webových stránek ve škole: blok II. (8 hodin) – webinář

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:17. 03. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem je vybavit posluchače (pedagogické pracovníky) takovými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní vytvářet přístupné a esteticky hodnotné weby a motivují je k šíření výsledků své pedagogické práce a dalších hodnotných materiálů prostřednictvím sítě Internet. Cílem je, aby absolventi (pedagogičtí pracovníci) mohli v rámci své pedagogické praxe zpřístupnit vyučovací a další materiály širokému okruhu zájemců. Absolvent tohoto modulu by měl být schopen pomocí vhodného nástroje vytvářet internetové prezentace v souladu s webovými standardy a estetickými doporučeními.

Absolvent vzdělávací akce zná: Základní pojmy, princip fungování klient – server. Charakteristiku jazyka XHTML. Zásady tvorby stránek.

Absolvent umí: Vytvořit webovou stránku včetně úprav textu. Vložit a upravit na webové stránce obrázky a tabulky. Aplikovat a využívat kaskádové styly. Pracovat s grafikou na webové stránce. Vkládat na webovou stránku odkazy. Vytvořit formulář a upravit jej. Pracovat se šablonami www stránek a provést jejich úpravu pro vlastní potřebu.

Akreditace MSMT- 10924/2020-3-361

Obsah školení

Blok I. – 8 hodin

 1. Úvod do webových technologií
 2. Proč je důležitý prohlížeč pro webové stránky
 3. Přehled Editorů – jednoduchých i komplexních
 4. Novinky v HTML5 + ukázky jednotlivých novinek
 5. Novinky v CSS3 + ukázka jednotlivých novinek
 6. CSS frameworky – přehled, jejich možnosti uplatnění v praxi (např. Boostrap)
 7. JavaScript – rozdíl mezi „vanila“ JS a knihovnami/frameworky
 8. JS frameworky – přehled

 

Blok II.- 8 hodin

 1. Visual Studio Code – popis prostředí, tipy na jednoduší práce např. klávesové zkratky, možnosti rozšíření a přizpůsobení
 2. Praktické vytváření webové stránky v několika krocích:
  • Vytvoření základní strukturu HTML dokumentu
  • Nastavení hlavičky HTML dokumentu a přidání externích souborů
  • Nastavení obsahu a patičky HTML dokumentu
  • Přidání responzivních prvků
  • Přidání fontů a jejich aplikace (Google Fonts + FontAwesome)
  • Finalizace webové stránky (HTML + CSS + krátký JS)
  • Uveřejnění výsledků na internet (publikace)
 3. Registrace hostingu zdarma – pro výukové účely
 4. Ukázka jak dosáhnout podobného výsledky za pomocí CSS frameworku Boostrap

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

 • Podmínkou pro získání osvědčení je přítomnost na kurzu.

Výstupní doklad

 • Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence