ICT: Informatické myšlení pro školky (8 hodin) – webinář

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:15. 02. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, asistentům pedagoga MŠ a vedoucím pedagogickým pracovníkům.

Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky MŠ, asistenty pedagoga MŠ a vedoucí pedagogické pracovníky MŠ rozvinout informatické myšlení a naučit se pracovat v programu ScratchJr tak, aby byli schopni naučit díky této bezplatné aplikace programovat i děti od 5 let věku. Účastníci se naučí, jak naprogramovat vlastní interaktivní příběhy a hry. Naučí se, jak mohou v průběhu procesu řešit problémy, navrhovat projekty a tvořivě pracovat s počítačem. Cílem je posílení počítačové gramotnosti a schopnosti kritického myšlení při řešení problémů. Absolventi školení budou vybaveni i dalšími dovednostmi jako je programování, vyjadřování se prostřednictvím technologií a designem zaměřeným na uživatele.

Akreditace MSMT- 32528/2020-4-809

Obsah školení

 1. Úvod:
 • Co je to informatické myšlení, příkazy, větvení cykly.

 

 1. Obsluha programu pro rozvoj informatického myšlení
 • Zahájení a ukončení sekvence kroků v programu ScratchJr.
 • Prostředí programu ScratchJr, pozadí, figurky
 • Příkazy a jejich provedení v programu ScratchJr, pohyb figurek.
 • Příkazy pro změnu velikosti figurek, skrývání a zobrazování.
 • Práce se zvukem programu ScratchJr
 • Nastavení časovače a rychlosti pohybu v programu ScratchJr
 • Cykly – nastavení opakování v programu ScratchJr
 • Praci s více snímky.

 

 1. Příklady komplexních algoritmů
 • Pohyb více postav ve scéně v programu ScratchJr
 • Komplexní úkoly a tvorba algoritmů v programu ScratchJr
 • Úprava a vytváření vlastních postav a scén

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

null

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence