ICT: MS PowerPoint – běžné úpravy (8 hodin) – webinář

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:17. 02. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem je naučit pedagogické pracovníky využívat běžné možnosti MS PowerPoint v jejich práci a přípravě výukových materiálů. Program je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností týkajících se schopnosti vytvořit, upravit, uložit a vytisknout prezentaci s efektivním využitím nástrojů a možností programu včetně vkládání a úpravy textů, obrázků, objektů, diagramů, grafů, animací a zvuků.

Akreditace_MSMT-34178_2019-4-1117

Obsah školení

 1. Prostředí aplikace a příprava prezentace.
 2. Text, obrázek, tabulky, obrazce.
 3. SmartArt, graf, video.
 4. Pokročilejší úpravy vložených objektů.
  • Pokročilá práce s obrazci.
  • Použití vodítek.
 5. Snímek obrazovky.
 6. Přechody snímků
 7. Animace pro objekty.
  • Úvodní
  • Zvýrazňující
  • Závěrečné
 8. Možnosti nastavení prezentace.
 9. Předloha snímků.
 10. Záhlaví a zápatí.
 11. Možnosti výstupu.

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence