ICT: Cloudové služby a komunikace v Google Apps (8 hodin) – webinář

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:17. 01. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Vzdělávacím cílem je naučit pedagogické pracovníky využívat snadno dostupné online nástroje a seznámit se s jejich používáním. Dále si osvojí způsoby on-line spolupráce, které mohou využít při práci s žáky i se svými kolegy. Při simulaci na skutečných účtech získají praktické návyky pro práci.

Akreditace MSMT- 8883/2019-1-379

 • ICT: Claudové služby Office on-line a komunikace Microsoft live (8 hodin)

Obsah školení

Úvod práce v cloudu

 • Princip cloudových úložišť
 • Cloudové aplikace
 • Představení Office 365

Aplikace a služby Office 365

Office 365 začínáme

 • Přihlášení do portálu
 • Popis prostředí portálu
 • Nastavení a zabezpečení účtu

Office 365 komunikace a plánování

 • Lidé – kontakty, seznamy, skupiny
 • Pošta – nastavení, složky, pravidla, možnosti
 • Kalendáře, události, schůzky, vlastní kalendáře, sdílené kalendáře
 • Úkoly To-do
 • Office 365 dokumenty

Cloudové úložiště OneDrive

 • Texty on-line
 • Tabulky on-line
 • Prezentace on-line

Vstupní požadavky

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům na MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, gymnázií, pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Pro úspěšné zvládnutí tohoto výukového kurzu je nutné, aby uchazeč byl schopen provádět běžné práce na PC, jako správa souborů a složek, používání webového prohlížeče.

Způsob ukončení

Podmínkou pro získání osvědčení je přítomnost na kurzu.

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence