ICT: Online výuka s využitím sdílených tabulí: Google Jamboard a Meet (8 hodin) – webinář

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:27. 01. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům v MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnáziích, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

Vzdělávacím cílem je naučit pedagogické pracovníky využívat naplno možnosti sdílených internetových tabulí, zejména pak Google Jamboard v jejich práci a přípravě na online i prezenční výuku. Program je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností týkajících se schopnosti vytvořit, upravit, uložit a vytisknout výukové materiály s efektivním využitím nástrojů a možností programu včetně vkládání a úpravy textů, obrázků, objektů, diagramů, grafů, animací atd.

Akreditace MSMT-8573/2021-4-332

Obsah školení

  • Sdílené internetové tabule – přehled aplikací, výhody/nevýhody, praktické ukázky.
  • Google Jamboard – prostředí aplikace, ovládací prvky, kreslení.
  • Vkládání objektů a jejich úprava – příprava na online hodinu.
  • Panel náhledů, přesouvání a duplikování stran Jamboardu.
  • Sdílení tabule – nastavení práv. Rozdíly mezi verzí na tabletu a desktopu. Možnosti výstupu, kopie tabulí.
  • Integrace tabule do Google Meet – skupinová práce, dělení do skupin.
  • Integrace tabule do Google Classroom.
  • Praktické tipy pro přípravu tabulí: úvodní obrazovka, animované pozadí, Autodraw kreslení, vrstvení atd.

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence