Ředitel koučem – koučovací styl vedení školy

Pořádá AKADEMIE Libchavy s.r.o.

Termín:18. 01. 2023 – 12. 10. 2023
Místo konání:Pardubický
Cena:2250 Kč za den

 
Účastníci si osvojí usazení v základní kouč pozici a rozvinou svou schopnost vnímat koučovaného. Naučí se, jak využívat otázek ve vedení a řízení lidí. Osvojí si jejich efektivní kladení a současně i aktivní způsob naslouchání. Dále se účastníci naučí techniky, které jim pomohou překonávat strach a negace. Energii, kterou tyto emoce obsahují, se naučí transformovat směrem k rozvoji a novým efektivním řešením. Program také rozvíjí tvořivé přístupy k hledání nových vizí a řešení. Dále je zařazena práce s hlasem, jako důležitým faktorem vystupování a komunikace. Pozornost se věnuje vedení projektů, časovému plánování, sestavování a zpracovávání procesů podřízených. Pozornost je věnována i přenášení kompetencí, delegování a motivování podřízených.

Témata kurzu: kouč pozice, síla otázek, práce se strachem, síla hlasu a přesvědčivost těla, role a osobnost přirozená autorita, vedení porad a delegování, koučování projektů.

Doplňující informace:

Cíl akce:Obohatit své pedagogické kompetence o novou dovednost, o koučovací styl a porozumět základním psychologickým principům koučování
Kontaktní email:skoly@akademiesro.cz
Kontaktní tel.:+420 608 036 102
Poznámka k ceně:Cena 2.250,- Kč / den je uvedená bez DPH.

Kurz je osmidenní a je fakturován jako celek za všech 8 setkání (jednotlivá setkání se konají s odstupem zhruba jednoho měsíce).

Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:školský management a řízení školy
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
Poznámka:Termíny všech 8 setkání jsou zveřejněné na webových stránkách akademie https://www.akademieskoly.cz/reditel-koucem – můžete se přihlásit vyplněním webové přihlášky nebo emailem na skoly@akademiesro.cz.