Učitel koučem – koučovací styl vedení žáků – základní kurz

Pořádá AKADEMIE Libchavy s.r.o.

Termín:09. 01. 2023 – 10. 10. 2023
Místo konání:Pardubický
Cena:2250 Kč za den

 
Účastníci si osvojí usazení v základní kouč pozici a rozvinou svou schopnost vnímat koučovaného. Naučí se, jak využívat otázek v komunikaci a k vytváření vztahu s kolegy, žáky a rodiči. Dále se účastníci naučí techniky, které jim pomohou překonávat strach a negace. Energii, kterou tyto emoce obsahují, se naučí transformovat směrem k rozvoji a novým efektivním řešením. Program také rozvíjí tvořivé přístupy k hledání nových vizí a řešení. Dále je zařazena práce s hlasem jako důležitým faktorem vystupování a komunikace. Pozornost je věnována rozvíjení reflexe a budování vztahů, kde je větší zaměření na respekt, podporu a motivaci. Součástí programu je i vědomé používání tvořivých přístupů ve výuce i v komunikaci s různými cílovými skupinami (kolegové, žáci, rodiče, instituce).

Témata kurzu: kouč pozice, síla otázek, práce se strachem, já ve vztazích, vědomé vystupování, tvořivé postupy a řešení, koučování projektů a procesů, integrace učitele v kouče.

Doplňující informace:

Cíl akce:Obohatit své pedagogické kompetence o novou dovednost, o koučovací styl a porozumět základním psychologickým principům koučování
Kontaktní email:skoly@akademiesro.cz
Kontaktní tel.:+420 608 036 102
Poznámka k ceně:Cena 2.250,- Kč / den je uvedená bez DPH.

Kurz je osmidenní a je fakturován jako celek za všech 8 setkání (jednotlivá setkání se konají s odstupem cca 1 měsíce).

Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:pedagogika, psychologie
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence
Poznámka:Termíny všech 8 setkání jsou zveřejněné na webových stránkách akademie: https://www.akademieskoly.cz/ucitel-koucem – můžete se přihlásit vyplněním webové přihlášky nebo emailem na adrese: skoly@akademiesro.cz.