Funkční studium pro ředitele škol v praxi

Pořádá AKADEMIE Libchavy s.r.o.

Termín:15. 09. 2023 – 20. 06. 2024
Místo konání:Pardubický
Cena:30000 Kč za celé studium

 
Studium trvá 132 hodin v průběhu jednoho roku. Celkem se jedná o 15 dnů prezenčního studia (většinou tzv. „dvoudnů“ ve skupině max. 25 účastníků) a 3 jednodenní stáže.

Studium vede k získání základních předpokladů pro zastávání funkce ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Úvod věnujeme vzájemnému poznání členů skupiny a taktéž sebepoznání zaměřenému na tyto otázky:
Jakou roli nesu?
Co je jejím smyslem?
Co potřebuji rozvíjet?

Během výcvikových dní se věnujeme praxi ve spojení s obecným právem, pracovním právem, financemi, organizováním a vedením lidí.

První stáž je věnována specifickým tématům ve stejném typu školy, kterou účastník vede. Druhá stáž probíhá na jiném druhu školy – jako inspirace novými trendy či přístupy. Třetí stáž je vedena v České školní inspekci, kde si ředitelé škol rozšiřují obzory o další úhly pohledu na vzdělávání.

Závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce je pojata jako rozprava nad portfoliem, které si účastník vede od prvního dne Funkčního studia v praxi. Žádné memorování ani odříkávání, nýbrž případové studie z praxe a reflexe svého pokroku ve znalostech, dovednostech a činnostech.

Doplňující informace:

Cíl akce:Studium vede k získání základních předpokladů pro zastávání funkce ředitele školy
Kontaktní email:skoly@akademiesro.cz
Kontaktní tel.:+420 608 036 102
Poznámka k ceně:30.000 Kč je uvedená bez DPH.

Cena cena zahrnuje 132 hodin vzdělávacího programu, materiály a občerstvení a ubytování ve společných prostorách.

Typ akce:cyklus seminářů
Oblast:školský management a řízení školy
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
Poznámka:Termíny všech osmi setkání budou zveřejněné v druhé půlce května 2023. Přihlásit se ale můžete už teď vyplněním přihlášky na webových stránkách nebo mailem na skoly@akademiesro.cz